KENNISMAKINGSGESPREK

Een coachtraject is pas echt effectief wanneer er betekenisvolle gesprekken plaatsvinden tussen jou en je coach. Daarom is het van belang dat er tussen beiden een ‘klik’ is. Om die reden begint elk traject bij Joost Coacht met een kennismakingsgesprek. Daarin kun je voor jezelf bepalen of Joost je kan helpen bij je vraag. Tijdens dit gesprek wordt de coachvraag verhelderd, het psychologische contract bezegeld en uiteindelijk de coachovereenkomst getekend.

Op basis van het gesprek kan het ook zijn dat een ander traject wordt voorgesteld, als blijkt dat dat meer passend blijkt.

Het kennismakingsgesprek duurt een half uur, is kosteloos en geheel vrijblijvend.

VERVOLG

Na het kennismakingsgesprek kent het coachtraject de volgende fasen:

AANVANGSFASE: Samen met Joost maak je duidelijke afspraken over je concrete coachvraag, je doelen, de evaluatie en de verwachte duur van je traject. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de ‘coachovereenomst’, die zowel door jou als Joost wordt ondertekend.

MIDDENFASE: Je verwerft inzicht in mogelijke belemmerende en ook in juist motiverende denkpatronen, gevoelens en gedrag. Je integreert de nieuw verworven inzichten door te experimenteren met nieuwe strategieën. Tussentijds evalueren we je vooruitgang.

EINDFASE: Gezamenlijk bespreken we het coachtraject en benoemen we de geformuleerde doelen voor de toekomst. Dit kan desgewenst door jou en/of Joost op papier worden gezet.

DUUR TRAJECT

Een coachtraject bij Joost Coacht duurt doorgaans 4 tot 8 gesprekken. De gesprekken vinden plaats met tussenpozen van twee, maximaal drie weken en duren een of anderhalf uur.

Afhankelijk van je behoeften en mogelijkheden zijn er uiteraard andere afspraken te maken.